We vragen de medewerking van alle ploegen om voor vrijwilligers te zorgen voor de uitbating van onze cafetaria op vrijdag en zaterdag en het fieldmanagement tijdens de matchen. 
We organiseren dit met een beurtrol per “U” team doorheen het jaar.
We maken onderscheid tussen duty op vrijdag en in het weekend. Hiervoor houden we natuurlijk rekening met de planning van de thuismatchen, de grootte van de ploegen, etc.

De planning van wie wanneer aan zet is op vrijdag in najaar 2023/voorjaar 2024

De planning van wie wanneer aan zet is op zaterdag in najaar 2023 >U14:


De managers van het “U” team regelen onderling de invulling van volgende taken:

1) Uitbating cafetaria
2) Fieldmanagers tijdens zaterdagwedstrijden

En wat moet je dan precies doen?
- Hier lees je alles over de duty  
Hier lees je alles over field management