Elk kandidaat-lid moet een aanvraag tot lidmaatschap invullen. De inschrijving gebeurt door het invullen van het inschrijvingsformulier. Hij/zij vult dit formulier nauwkeurig in. Het lid deelt zo snel mogelijk elke adreswijziging mee. Het lidmaatschap bij de club en de hockeybond komt tot stand zodra de club in het bezit is van het ingevuld inschrijvingsformulier.

Met je inschrijving ga je akkoord met onze privacyverklaring en disclaimer. Je verklaart ook kennis te hebben genomen van de clubwaarden en het Merode-DNA.

Het lidgeld dient betaald te worden binnen de 15 dagen na aansluiting. Bij niet tijdige betaling wordt er een bijkomende forfaitaire administratieve kost van 30 € aangerekend bovenop het lidgeld.

Alleen leden die hun lidgeld hebben betaald, hebben toegang tot de infrastructuur en mogen deelnemen aan de wedstrijden. Indien binnen de 8-dagen na ingebrekestelling per mail het lidgeld nog steeds niet betaald is, houdt het bestuur zich het recht voor om dit lid het verbod op te leggen de infrastructuur te betreden en niet toe te laten tot de wedstrijden.

Indien het lid om één of andere reden tussen het tijdstip van het verzenden van het formulier en de betaling van het lidgeld terugkomt op zijn beslissing tot inschrijving, is de club genoodzaakt een forfaitair bedrag aan te rekenen voor gemaakte administratieve kosten, kosten aansluiting en verzekering bij de Koninklijke Belgische Hockeybond (gaande van 35 € tot 75 €) te bepalen in functie van de ploeg waartoe men behoort.

Deelname aan zaalcompetitie of tornooi is niet inbegrepen in het lidgeld. Het inschrijvingsgeld voor deze deelname dient door de deelnemer betaald te worden aan de organisator.

Het clubuniform is niet inbegrepen in de prijs van het lidgeld.

Het lidmaatschap wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd. Wie het volgende seizoen niet meer wil hockeyen, dient zijn lidmaatschap tijdig op te zeggen. Dit dient te gebeuren bij de club tussen 1 juni en 15 juni van het lopende seizoen. Mededelingen aan coach, trainer of manager zijn uiteraard geen officiële uitschrijvingen. Bij uitschrijving na 15 juni ben je wel 75,00 € verschuldigd voor Bonds- en administratieve kosten voor het volgende hockeyseizoen. De U5- en U6-leden betalen 25,00 € administratieve kosten. Zie ook in de rubriek CLUB onder uitschrijving.