Op vrijdagavonden (trainingen), zaterdagen en zondagen (matchdagen) vragen wij de medewerking van leden, hun ouders en sympathisanten om te helpen rond het veld. We organiseren dit d.m.v een beurtrol per 'U' doorheen het jaar.

De planning van wie wanneer aan zet is in najaar 2022:

De managers van het “U” team regelen onderling de invulling van volgende taken :

1) Uitbating cafetaria:
- vrijdagavond vanaf 17 uur tot sluiting (ten laatste 01u00)
- zaterdag /zondag vanaf 1 uur voor start van 1 ste wedstrijd tot 1 uur na einde laatste wedstrijd

2) Fieldmanagers tijdens zaterdagwedstrijden

Aantal vrijwilligers :
- vrijdag: 2 personen voor cafetaria (kan aangepast worden naar 3)
- zaterdag: 4 personen (2 cafetaria & 2 fieldmanagers; maar vanaf U14 – groot veld, 1 fieldmanager)
- zondag: 1 persoon voor cafetaria

En wat moet je dan precies doen?
- Hier lees je alles over de duty  
Hier lees je alles over field management