DOWNLOAD AANGIFTEFORMULIER

Wat doe ik met mijn aangifteformulier “lichamelijke ongevallen”?

De club is verzekerd bij NV NATIONALE SUISSE met als beheerder ARENA.

ARENA betaalt uit na tussenkomst mutualiteit.

Medische uitgaven moeten dan ook altijd eerst binnengebracht worden bij de mutualiteit.

Stap 1 :

Bij lichamelijk ongeval tijdens hockey-activiteit, wordt aangifteformulier “lichamelijke ongevallen” meegegeven reeds gedeeltelijk ingevuld door de clubverantwoordelijke en door hem/haar getekend.

Het slachtoffer vult het formulier verder in en laat het derde blad “geneeskundig getuigschrift” invullen door behandelende arts.

Stap 2 :

Het aangifteformulier verzenden per post naar ARENA (Tweekerkenstraat 14 – 1000  Brussel) of mailen aan contactpersoon bij Arena nl. Kristof Van Hoorde (kristof.vanhoorde@arena-nv.be) telefoonnummer 02/512 03 04)

Stap 3:

Arena bevestigt ontvangst aangifte, opent dossier en deelt referentie mee.

Stap 4 :

Alle medische uitgaven worden eerst medegedeeld aan de mutualiteit met melding dat deze betrekking hebben op een ongeval tijdens hockey-activiteit; mutualiteit betaalt hetgeen terug waartoe ze gehouden is; aan de mutualiteit een overzicht vragen en mededelen aan Arena voor verdere tussenkomst.