Wekelijks wordt er 1 of 2 keer getraind, behalve tijdens de winterstop en schoolvakanties.

Het exacte uur hangt af van het team waarin je speelt. 

Ten gevolge van de coronamaatregelen is er momenteel een aangepast trainingsschema van kracht. Je kan dit hier terugvinden.