De hockeybond formuleerde een aantal adviezen ivm het coronavirus. We willen erop aandringen dat al onze leden deze adviezen nauwgezet opvolgen. Meer toelichting hier.